Rubylove

Who’ll be my love?
You’ll be my love,
You’ll be my sky above
Who’ll be my light?
You’ll be my light,
You’ll be my day and night
You’ll be mine tonight

Roupi Glukeia.
Ela xana,
Ela xana konta mou
Ela prwi, Me thn augh
Esu soun san hliou actida
Rouph mou mikrh

Ruby my love,
You’ll be my love,
You’ll be my sky above
Ruby my light,
You’ll be my light,
You’ll be my day and night
You’ll be mine tonight