Müslümanlar İslam’ın iki temel bağlılık merkezinden birine tabidirler – çoğunluğu Sünni (ki Müslümanların %90’ı bu gruptandır) ya da Şii’dir. İkisi arasındaki temel fark, Şiilikte Muhammed Peygamber’in ailesinden olan bir manevi lidere ve dini yapıya ihtiyaç olduğuna inanılmasıdır. Sünnilikte ise aynı kanaat söz konusu değildir. 

    İster Sünni olsun ister Şii, her mahalli Müslüman topluluğun bir ya da iki dini lideri vardır (ki bunlar formel İslami eğitim almış olan ya da İslam bilgisinde uzman insanlardır). Bu tür liderlere genelde İmam, İslami Merkez Yöneticisi ya da hatip (hutbe veren kişi) denir.