Kâbe, Mekke’deki Büyük Mescit’in avlusunda bulunan siyah küp şeklindeki taş yapıdır. Bu yapı, yeryüzünde bütünüyle Yüce Allah’a, Bir Gerçek Yaradan’a ibadete hasredilmiş ilk mekan olarak Adem tarafından inşa edilmiş ve sonraları İbrahim ve oğlu İsmail tarafından yeniden yapılmıştır. Bu mekâna, “Allah’ın mübarek evi” anlamına gelen şerefli “Beytullahü’l-harem” adı verilmiştir.

    Kabe’nin için boştur ve buraya özel vesileler ve yılda bir defa icra edilen temizleme merasimi dışında girilmez. Kâbe için her yıl üzerine altın harflerle Kuran ayetleri işlenmiş olan ve Kisve denilen yeni siyah bir örtü yapılır.

    Müslümanlar dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar ibadet ederken yüzlerini Kâbe’ye dönerler.

    Her Müslümanın ömründe en az bir defa yerine getirme arzusu taşıdığı manevi bir seyahat olan Hac esnasında, Müslümanlar Kâbe etrafında “tavaf” denilen ibadetle yedi defa dönerler ki bu saatin ters yönünde dairesel bir yürüyüştür. Tavaf yılın kalan zamanlarında da yapılabilir.