İslam’ın Kitapları

    İslam’ın Kitapları

    Allah, insanlara rehberlik etmesi için muhtelif zamanlarda Musa’ya, İsa’ya ve Davud’a gönderilen Tevrat, İncil ve Zebur gibi çeşitli Kitaplar vahyetmiştir. Kuran en son kutsal kitap ya da metindir; Cebrail tarafından Muhammed’e iletilen Allah Kelamı’dır. Ancak Kuran her zaman için bütün insanlığa gönderilmiştir, herhangi belirli bir gruba değil. Kuran’ın özünde tek tanrı öğretisi – yani başka hiçbir şeye değil sadece Tek Allah’a ibadet etme inancı – vardır ama o ayrıca bir müminin yaşamının her alanı için rehberlik sağlar.

    Kuran’ın yalnızca bir versiyonu vardır ve Muhammed vahyi aldıktan sonra değişmemiştir. Onun çeşitli takipçileri, Allah’ın vahiylerinin her birini kelime kelime dikkatle ezberlemiştir ki bu kazanım hala günümüzde Müslümanlar arasında yaygındır. Müslümanlar Kuran’ın diğer dillerdeki versiyonlarını gerçek bir tercüme değil meal ya da tefsir olarak kabul ederler ve Arapçada belagat, netlik ve derinlik açısından Kuran’ın metnine yaklaşacak bir eser yoktur.