İslami Takvim

  İslami takvim, 12 (aylık) ay döngülerinden oluşan ve 354 gün süren ay yılına dayalıdır. Bu nedenle İslami takvimdeki her yeni yıl 364 günlük güneş takvimine göre 10 ya da 11 gün erken başlar. İslami takvimdeki on iki ay şunlardır:

  1. Muharrem 
  2. Safer 
  3. Rebiyülevvel
  4. Rebiyülahir 
  5. Cemaziyülevvel 
  6. Cemaziyülahır
  7. Recep
  8. Şaban
  9. Ramazan
  10. Şevval
  11. Zilkade
  12. Zilhicce

  İslami takvimin ilk günü hicretin yani Peygamber’in Mekke’den Medine’ye 26 Temmuz 622’de göç edişinin ilk günü olarak belirlenmiştir. Bu nedenle batıda İslami tarihler AH şeklindeki kısaltmayla ifade edilir ki bu kısaltma Latincede “Anno Hegirae” yani “Hicret Yılı” demektir.

  Çevirme

  İslami hicri bir yılı kabaca Gregoryen takvime çevirmek (MS / MÖ) ya da aksini yapmak için şu denklemlerden birini kullanın.

  Miladi = 622 + (32/33 x Hicri)

  Hicri = 33/32 x (Miladi – 622)