İslam’da Hoşgörü

  İslam’da Hoşgörü

  İslam’ın, farklı dinler arasında hoşgörü ve anlayış geliştirmek için Müslümanlara açık şekilde sunduğu beş yol gösterici kural vardır.

  • İnanç, ırk, etnik köken, cinsiyet ya da sosyal statünden bağımsız olarak herkesin Allah vergisi saygınlığına riayet edilmelidir (Kaynak: İsra Suresi, 70). Herkesi, her şeyi Yaratan Yüce Allah yarattığı için insanlar birbirlerine tamamen onur, saygı ve sevgiye dayalı nezaketle yaklaşmalıdır.

  • İslam bize, Allah’ın yarattığı insanların farklı dinleri takip etmesinin ya da hiçbir dine tabi olmamasının– ki ikincisi de bir inanış ya da inanç sistemi olmalıdır – İlahi İrade ile olduğunu öğretir.

  • Ancak Yüce Allah, kişinin iman etmemeyi seçmesinden razı olmaz (Kaynak: Zümer Suresi, 7).

  • Kuran açık şekilde, din özgürlüğünün Allah vergisi bir hak olduğunu söyler (Kaynak: Bakara Suresi, 256).

  • Bütün insanları nihai olarak yargılamak, hepimizin en sonunda kendisine döneceği Yüce ve Yaratıcı Allah’ın elindedir (Kaynak: Hac Suresi, 68-69 ve Şura Suresi, 15).

  • Allah adaleti ve onu özellikle inanç konuları dahil herhangi bir şekilde kendilerinden farklı olan insanlara karşı uygulamaya çalışanları sever (Kaynak: Maide Suresi, 8 ve Mümtehine Suresi, 8).