İslam’a göre, bu ölçülemez evrende biz dahil gördüğümüz ve görmediğimiz her şey Yüce Varlık’ın, gerçek İlah ve Rab olan Allah’ın, mülküdür. O, hiçbir şeye muhtaç olmaksızın vardır, doğmamış ve yaratılmamıştır ancak her şeyi ve her zerreyi yaratan ve onlara rızkını verendir. İslam yeni bir din değildir; o, beşeriyetin varlık alemine girmesinden itibaren gönderilmiş olan orijinal mesaj ve vahyi ve asli birlik inancının bütün varlıkların Tek Allah’ına iman etmek olduğunu temsil eder.

  Bu, din ayrı mezhep ve yollara bölünmezden önce Allah’ın bütün peygamberlerinin tebliğ ettiği mesajıdır. 

  Bu konuda Allah Kuran’da şöyle buyurur: 

  Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere, “Şüphesiz, benden başka hiçbir ilâh yoktur. Öyleyse bana ibadet edin” diye vahyetmişizdir (Enbiya Suresi: 25).

  İslam İnancı

  • Allah her şeyi yaratan, eşsiz, yaratılmış hiçbir şeye benzemeyen, ezeli ve ebedi, mutlak ve mükemmeldir. Onun eşi ya da ortağı yoktur 
  • Allah, insanlara sonuncusu Muhammed olan Peygamberler göndermiştir
  • Kuran Allah’ın kelamıdır
  •  İnsanlar eylemleri konusunda Allah’a karşı sorumludur
  • Kıyamet Günü, Her Şeyi Bilen ve Merhametli Allah bütün insanları hayatlarındaki inanç, niyet ve amellerine göre yargılayacaktır.