İslam fıkhında ve hukukunda bir dizi kavram vardır:

  Helal: Yasa Koyan Allah’ın izin verdiği şeylerdir;

  Müstehab: Allah’ın hoşnut olduğu ve mükâfata mazhar olan ancak yapılması mecburi olmayan şeylerdir;

   Mekruh: Hoş görülmeyen ancak bu anlamda haram kadar da olmayan şeylerdir;

  Haram: Yasaklanmış şeylerdir. Haram işleyen kişi Allah’ın cezalandırmasına duçar olur ve yasal kovuşturmaya ve tedibe uğrayabilir.

  İslam hukukunda bazı yardımcı meseleler ve ilkeler arasında şunlar vardır: 

  • Somut olarak Allah tarafından haram kılınanlar hariç her şey ve hareket helaldir.
  • Kimse Allah’ın helal dediğinin haram, haram dediğinin helal olduğunu söyleyemez.
  • Haram olan her şey kişiye ve/veya aileye, topluma vs. çok zararlıdır. 
  • İyi niyetler haram işleri makbul yapmaz.
  • En iyisi, şüpheli şeylerden kaçınmaktır.

  Allah, idam dışında öldürmenin her türlüsünü, hırsızlığı, gaspı, sarhoş eden şeyleri, her türlü kumarı, evlilik dışı cinselliği, her türlü pornografiyi ve fuhşu, eşcinselliği, müsrif harcama ve tüketimi, faizi, rüşveti ve dedikodu ve iftirayı haram kılmıştır. Ayrıca, haram olan işleri açık şekilde teşvik eden sanat, müzik, film, TV, kitaplar ya da dergiler de yasaklanmıştır.