İmanın Şartları

  İmanın Şartları

  İslamiyet’te imanın yedi şartı vardır. Bu temel inançlar İslami bir yaşamın yolunu belirler.

  1 Allah’ın birliğine iman

  İlah olarak yalnızca Tek, Yüce ve Ezeli, Yaratıcı ve Rızık Veren, Rahman ve Rahim olan Allah vardır. Allah’ın annesi de babası da oğlu da kızı da yoktur. Allah kimsenin babası kimse de Allah’ın babası değildir. Kimse ona denk değildir. O yalnızca bir kabilenin, ırkın ya da insan grubunun değil bütün beşeriyetin İlahıdır. O mümin olsun olmasın bütün ırkların ve renklerin İlahıdır. Allah Kudret sahibi ve Yücedir ama takva sahibi ve zikreden müminlere çok yakındır, onların dualarına icabet eder ve onlara yardım eder. Allah bizim kendi iyiliğimiz ve kurtuluşumuz için bizden kendisini bilmemizi, sevmemizi ve kanunlarını takip etmemizi ister.

  2 Meleklere iman

  Melekler, Allah tarafından emirlerini icra etmeleri ve O’na durmaksızın ibadet etmeleri için yaratılmış temiz ve manevi olarak itaatkar varlıklardır.

  3 Kitaplara iman 

  Müslümanlar, Kuran, Tevrat, İncil, İbrahim’in sahifeleri (suhuf) ve Davud’un Zebur’u dahil Yüce Allah’ın peygamberlerine ve nebilerine indirdiği vahiylere inanırlar. 

  4 Peygamberlere iman 

  Nuh, Musa, Süleyman, İsa ve Muhammed gibi Allah tarafından gönderilmiş bütün peygamber ve nebiler, kendilerine ilahi vahiy bahşedilen ve insanlara O’nun rızasına boyun eğmeyi ve onun kanunlarına itaat etmeyi öğretmek için Allah tarafından tayin edilen ölümlü insanlardır. 

  5 Ahiret gününe iman

  Müslümanlar Allah’ın belirlediği ahiret gününe ve cennet ve cehenneme inanırlar. 

  6 Kadere iman

  Müslümanlar Yüce Allah’ın her zaman ve mekanda meydana gelen her şeyi bildiğine ve kontrol ettiğine inanırlar. 

  7 Öldükten sonra dirilmeye iman 

  Müslümanlar, ölen bütün insanların dünyanın ömrü bittikten sonra herkesin Yüce Allah’ın kendisine belirlediği hesapla yüzleşmesi için yaşama döndürüleceğine (ya da diriltileceğine) inanırlar.