Allah’ın Resulü: Muhammed

  Allah’ın Resulü: Muhammed

  Muhammed, Allah’ın salat ve selamı onun üzerine olsun, Allah’ın, kendisi vasıtasıyla insanlığa son vahyi indirdiği Peygamber ve Elçiydi. İncil’de Muhammed’in ortaya çıkışına dair çok sayıda haber vardır (Kaynak: Tesniye 18: 18-19, Yuhanna 1: 19-21 ve 16: 7-14).

  Muhammed yaklaşık MS 570’te Arap kenti olan Mekke’de doğmuştur. Şehrin ortasında Kâbe adında, Adem’den beri var olduğuna ve sonraları İbrahim ile oğlu İsmail tarafından yeniden inşa edildiğine inanılan kadim bir ibadethane vardır.

  İbrahim’in torunlarından olan Muhammed altı yaşında öksüz kalmış ve akrabalarının himayesinde büyümüştür. O kırk yaşındayken, Mekke’nin dışında bulunan Hıra Dağı’nda uzlette bulunduğu esnada Allah ona Cebrail’i göndererek Kuran’ın ilk beş ayetini indirmiştir. Bu ayetler onu, insanlara Bir Allah’a ibadet etmeyi öğretmeye ve atası İbrahim’in pak tevhit inancını canlandırmaya davet etmekteydi.

  Ancak on üç yıl boyunca Allah’ın Resulü Muhammed, birçok put tanrılara inanan ve putlara tapan Mekke ahalisinin sert muhalefet ve kovuşturmasıyla karşı karşıya kaldı.

  Muhammed Peygamber’in Hicreti

  622 güzü başlarında Muhammed ve takipçileri Mekke’den kuzeye doğru Yesrib’e (sonraları adı Medine olmuştur) göç ettiler. Tarihte Hicret olarak bilinen bu göç olayı İslami takvimin da başlangıcıdır. Zira Muhammed ve takipçileri Kuran’ın manevi öğretilerine dayalı olarak model bir toplumu bu kentte inşa etmişlerdir.

  630’de Muhammed, Mekke’ye barış içinde girmiş ve düşmanlarını affederek mübarek Kabe’yi putlardan temizlemiştir. O iki yıl sonra MS 8 Haziran 632’de vefat etmiştir, Allah’ın salat ve selamı onun üzerine olsun.

  Muhammed, Allah’ın salat ve selamı onun üzerine olsun, Medine-i Münevvere’de, nişanesi onun istirahatgahı üzerinde görülen meşhur yeşil kubbe olan yerde medfundur.