Manevi Alan

  Manevi Alan

  09.26.20
  İnsanın İman İhtiyacı
  +

  İnsanın İman İhtiyacı

  İnsan zayıf ve savunmasızdır; öngörülemeyen birçok şey onu etkileyebilir ve arzu ve hedeflerini engelleyebilir. İnsan hasta olur, bir şeylerini kaybeder, yaralanır, plan yapar ve çoğunlukla başarısız olur. İnsan etrafındaki evrenin çapına – denizlere, dağlara, gökyüzünün ve galaksilerin azametine – baktığında kendi önemini ve zaafını düşünmelidir. Bu noktada eğer kişi aşırı derecede kendini beğenmiş değilse, etrafındaki

  Okumaya devam edin
  09.26.20
  İslam
  +

  İslam

  İslam’a göre, bu ölçülemez evrende biz dahil gördüğümüz ve görmediğimiz her şey Yüce Varlık’ın, gerçek İlah ve Rab olan Allah’ın, mülküdür. O, hiçbir şeye muhtaç olmaksızın vardır, doğmamış ve yaratılmamıştır ancak her şeyi ve her zerreyi yaratan ve onlara rızkını verendir. İslam yeni bir din değildir; o, beşeriyetin varlık alemine girmesinden itibaren gönderilmiş olan orijinal

  Okumaya devam edin
  09.26.20
  Allah’ın Resulü: Muhammed
  +

  Allah’ın Resulü: Muhammed

  Muhammed, Allah’ın salat ve selamı onun üzerine olsun, Allah’ın, kendisi vasıtasıyla insanlığa son vahyi indirdiği Peygamber ve Elçiydi. İncil’de Muhammed’in ortaya çıkışına dair çok sayıda haber vardır (Kaynak: Tesniye 18: 18-19, Yuhanna 1: 19-21 ve 16: 7-14). Muhammed yaklaşık MS 570’te Arap kenti olan Mekke’de doğmuştur. Şehrin ortasında Kâbe adında, Adem’den beri var olduğuna ve

  Okumaya devam edin
  09.26.20
  İslam’ın Kitapları
  +

  İslam’ın Kitapları

  Allah, insanlara rehberlik etmesi için muhtelif zamanlarda Musa’ya, İsa’ya ve Davud’a gönderilen Tevrat, İncil ve Zebur gibi çeşitli Kitaplar vahyetmiştir. Kuran en son kutsal kitap ya da metindir; Cebrail tarafından Muhammed’e iletilen Allah Kelamı’dır. Ancak Kuran her zaman için bütün insanlığa gönderilmiştir, herhangi belirli bir gruba değil. Kuran’ın özünde tek tanrı öğretisi – yani başka

  Okumaya devam edin
  09.26.20
  İslam’da Hoşgörü
  +

  İslam’da Hoşgörü

  İslam’ın, farklı dinler arasında hoşgörü ve anlayış geliştirmek için Müslümanlara açık şekilde sunduğu beş yol gösterici kural vardır. İnanç, ırk, etnik köken, cinsiyet ya da sosyal statünden bağımsız olarak herkesin Allah vergisi saygınlığına riayet edilmelidir (Kaynak: İsra Suresi, 70). Herkesi, her şeyi Yaratan Yüce Allah yarattığı için insanlar birbirlerine tamamen onur, saygı ve sevgiye dayalı

  Okumaya devam edin
  09.26.20
  Kabe
  +

  Kabe

  Kâbe, Mekke’deki Büyük Mescit’in avlusunda bulunan siyah küp şeklindeki taş yapıdır. Bu yapı, yeryüzünde bütünüyle Yüce Allah’a, Bir Gerçek Yaradan’a ibadete hasredilmiş ilk mekan olarak Adem tarafından inşa edilmiş ve sonraları İbrahim ve oğlu İsmail tarafından yeniden yapılmıştır. Bu mekâna, “Allah’ın mübarek evi” anlamına gelen şerefli “Beytullahü’l-harem” adı verilmiştir. Kabe’nin için boştur ve buraya özel

  Okumaya devam edin
  09.26.20
  Müslümanlar İnançlarını Nasıl Uygularlar?
  +

  Müslümanlar İnançlarını Nasıl Uygularlar?

  Arapçada İslam “teslimiyet” demektir, yani diğer bir ifadeyle Allah’ın iradesine teslim olmak. Bu kelime ayrıca “barışa girmek” demektir ki bu da somut olarak kişinin Allah’ın iradesine teslim olmakla bulduğu barıştır. Müslümanlar, İslam’ın Beş Şartı olarak bilinen hayattaki beş temek şartı kabul ederler. Elbette, bu şartları yerine getirmek her bir ferdin görevi olduğu için uygulamada Müslümanların

  Okumaya devam edin
  09.26.20
  İslami Takvim
  +

  İslami Takvim

  İslami takvim, 12 (aylık) ay döngülerinden oluşan ve 354 gün süren ay yılına dayalıdır. Bu nedenle İslami takvimdeki her yeni yıl 364 günlük güneş takvimine göre 10 ya da 11 gün erken başlar. İslami takvimdeki on iki ay şunlardır: Muharrem  Safer  Rebiyülevvel Rebiyülahir  Cemaziyülevvel  Cemaziyülahır Recep Şaban Ramazan Şevval Zilkade Zilhicce İslami takvimin ilk günü

  Okumaya devam edin
  09.26.20
  İnsanlık Medeniyetine İslam’ın Katkısı
  +

  İnsanlık Medeniyetine İslam’ın Katkısı

  İslam’ın bilim, teknoloji ve entelektüel kültür alanındaki altın çağı 9 ila 14. yüzyıllar arasında yaklaşık 500 yıl sürmüştür. Müslümanların bu alanlardaki kazanımları Avrupa’nın 15. ve 16. yüzyıllardaki Rönesans’ını ve 17. yüzyılda modern bilimin doğuşunu muazzam şekilde etkilemiştir. Meşhur İngiliz filozof Bertrand Russell haklı olarak doğa araştırmalarına “ampirik metodu getirenlerin” ve medeni dünyanın lideri oldukları dönemde

  Okumaya devam edin