دسته بندی:

  یوسف در جستجو و اکتشاف

  12.02.20
  زمانه ی بحران ها
  +

  زمانه ی بحران ها

  انسان مدرن و پیشرفت و اعتراضات درود بر شما مطمئن هستم که همه ما به پیشرفت انسانی اعتقاد داریم، اما این پرسش مطرح است که: ما در واقع به چه نوع پیشرفتی باور داریم؟ آیا این پیشرفت همان “رشد اقتصادی دائمی” است که گرتا تونبرگ (Greta Thunberg) به درستی آن را “افسانه ” می نامد.

  بیشتر بخوانید
  12.02.20
  شهروند مسلمان در دهکده جهانی
  +

  شهروند مسلمان در دهکده جهانی

  چرا؟ چرا مسلمانان این روزها تحت آزمایش، عذاب و تفرقه قرار دارند و فرد مسلمان باید خود را کجای دهکده  مدرن جهانی ببیند؟ مسلمانان در مقابل غرب ؟ اگرچه همچنان در مورد اختلاف میان مسلمانان و غرب حرف های زیادی می شنویم، اما آیا مشکل واقعی در تضاد و فاصله جغرافیایی است؟ با در نظر

  بیشتر بخوانید
  12.02.20
  <div>در ستایش پیامبر اسلام <span>( درود خداوند بر او باد)</span></div>
  +

  در ستایش پیامبر اسلام ( درود خداوند بر او باد)

  ھدیه صلح و نور اسلام – بزرگداشت آخرین پیامبران خدا در دورانی شکننده قرار داریم که مردم با شعارھای تحریک آمیز سیاستمداران و چھره ھای سرشناس ضد اسلام مدام مورد ھجمه ھستند. با وجود اینکه این سردمداران ضدّ اسلام ادعای ترویج ارزش ھای جھانی را دارند، اما آتش ترس و نفرت را علیه مردم با ایمان و

  بیشتر بخوانید
  12.02.20
  ده فرمان صلح
  +

  ده فرمان صلح

  آنچه که بعد از وفات پیامبر اسلام (ص) در جامعه اسلامی رخ داده است هر چیزی می تواند باشد به جز پیام وحدانیت، عشق و صلح که پیامبر حامل آن بود. همه تقصیرها بر گردن مسلمانان نیست بلکه آنان که از تفرقه انداختن میان گروه های مردم سود می جویند و کسانی که میان مردم

  بیشتر بخوانید
  12.02.20
  قایقی که به دور و نزدیک فرا می خواند
  +

  قایقی که به دور و نزدیک فرا می خواند

  “بگو: به من وحی شده که خدای شما خدایی است یکتا، آیا بدان گردن می نهید؟ پس اگر رویگردان شدند، بگو: شما را خبر دادم تا همه در آگاهی یکسان باشید و من نمی دانم آنچه شما را وعده کرده اند نزدیک است یا دور.” (سوره انبیا، آیات 108-109) نا آگاه و نا آماده بسیاری

  بیشتر بخوانید