قلمرو معنوی

  قلمرو معنوی

  12.01.20
  اصولِ دین
  +

  اصولِ دین

  اصول دینِ و ایمان به اسلام 7 نکته است . این اصولِ پایه شیوه زندگی اسلامی را شکل می دهند. 1. اعتقاد به یگانگی خداوند تنها یک خدا وجود دارد، متعالی و جاودانی، خالق و بی نیاز، خدایی که رحمان و مهربان است. خداوند یکه و تنهاست، نه والدین دارد و نه فرزند. نه برای

  بیشتر بخوانید
  12.01.20
  مذاهب اسلامی
  +

  مذاهب اسلامی

  دو فرقه اصلی در اسلام وجود دارد، بخش بزرگی از مسلمانان سنّی (بیش از 90% پیروان اسلام سنی هستند) و بقیه شیعه هستند. تفاوت اساسی در دیدگاه این دو فرقه ناشی از آن است که شیعیان معتقد به ضرورتِ وجود رهبری از خانواده پیامبر هستند و از این رو به ساختار مذهبیِ خاصی پایبند هستند.

  بیشتر بخوانید
  12.01.20
  قوانین اسلامی
  +

  قوانین اسلامی

  در زیر لیستی از واژگان تخصصی در قانون و فقه اسلامی آمده است: حَلال – چیزی است که مورد تایید و پذیرش خداوند است؛ مستحب – مورد پذیرش و رضایت خداوند است و پروردگار آن را دوست دارد، اما انجام آن واجب نیست. اما اجرای مستحبات پاداش به همراه دارد؛ مکروه – انجام آن مانند عمل

  بیشتر بخوانید
  12.01.20
  مقررات پوشش و تغذیه
  +

  مقررات پوشش و تغذیه

  در اسلام لباس پوشیدن دو هدف را دنبال می کند: برای پوشاندن بدن و برای زیبا تر کردن  فروتنانه ی ظاهر. مردان باید متواضعانه لباس بپوشند و پوشش آنان شبیه لباس زنان نباشد. لباس زنان باید طوری باشد که تمام بدن از جمله موی سر را بپوشاند، و نیز لباس زنان نباید تنگ و یا

  بیشتر بخوانید
  12.01.20
  حدیث
  +

  حدیث

  احادیث شامل کلام، آموزه ها، رفتار و کردار، و تقریرِ (سکوتی که علامت تایید توسط معصوم باشد) حضرت محمد (ص) است. مسلمانان در زندگی روزانه خود سعی بر پیروی کردن از رفتارو شخصیّت حضرت محمد (ص) دارند و برای دست یافتن به  این هدف از احادیث به عنوان منبع کلیدیِ هدایت استفاده می کنند. قرآن

  بیشتر بخوانید