کعبه: خانه خدا

    کعبه سنگ سیاه رنگ مکعبی شکلی است که در حیاط مسجد اعظم مکّه قرار دارد. کعبه توسط حضرت آدم ساخته شد و بعد از آن توسط ابراهیم نبی و پسرش اسماعیل بازسازی شد. کعبه اولین مکان بر روی زمین است که به طور اختصاصی برای زیارت و عبادت خداوند قادر و خالق مطلق ساخته شده است. نام افتخاری کعبه بیت الحرام است که به معنای خانه مقدس خداوند می باشد.

    فضای داخل کعبه خالی است و هیچ کس وارد آن نمی شود به جز در مراسمی خاص برای غبار روبی و پاکسازی آن. هر سال یک پوشش جدید از پارچه سیاه، کسوه، که مزین به متون قرآنی زرین بافی شده است، برای کعبه آماده می شود.

    مسلمانان نماز و عبادات خود را به سوی کعبه و خانه خدا انجام می دهند.

    در طول مراسم حج  زیارتی معنوی است که هر مسلمان یک بار در زندگی اش اشتیاق دارد تا آن را انجام دهد. زوار هفت بار در جهت خلاف ساعت به دور کعبه می چرخند که این عمل “طواف” نام دارد. طواف در باقی مراسم سال نیز صورت می گیرد.