مسلمانان چگونه به اعتقادات و باورهای خود عمل می کنند؟

  مسلمانان چگونه به اعتقادات و باورهای خود عمل می کنند؟

  اسلام در عربی به معنای “اطاعت ” است، به عبارت دیگر اسلام یعنی تسلیم و مطیع بودن در برابر اراده خداوند. همچنین اسلام به معنای “وارد شدن به صلح” است، به ویژه صلح و آرامشی که انسان از طریق تسلیم شدن در برابر خداوند به آن دست می یابد. مسلمانان پنج اصل و وظیفه مهم را در زندگی می پذیرند. این پنج رکن اساسی اصول دین نامیده می شوند. در عمل، هر فرد مسلمان ممکن است درجات متفاوتی از این اصول و ارکان دینی را به جا بیاورد. مسوولیت انجام این اصول به طور انفرادی بر دوش هر شخص است.

  1. شهادتین و اقرار به ایمان

  شهادتین یعنی به زبان آورن این کلام ساده که “هیچ خدایی غیر از الله وجود ندارد؛ حضرت محمد پیامبر و فرستاده خداوند است.”

  2. نماز

  مسلمانان روزانه پنج وعده نماز- صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشا – رو به کعبه، واقع در مسجد اعظم شهر مکه، که خانه خداوند است، به جا می آورند. آنها می توانند در هر مکانی که هستند نماز خود را در زمان مقرر خودش، در جایی پاکیزه  و ترجیحا به جماعت (در کنار دیگر مسلمانان) بخوانند. نماز ظهر جمعه را مسلمانان به طور دسته جمعی و در مساجد بزرگ به جا می آورند. این نماز “نماز جمعه” نامیده می شود.

  1. زکات

  2.5 % از کل دارایی خالص، نه فقط درآمد کنونی، هر مسلمان باید در جهت منافع عمومی اهدا و خرج شود.

  1. روزه داری

  از سرزدن آفتاب تا غروب خورشید و به مدت 30 روز در طول ماه مبارک رمضان، مسلمانان از خوردن، آشامیدن، و فعالیت جنسی دوری می کنند. روزه شامل اِمساک از رفتارهای ناپسند دیگر نیز می گردد.

  1. به جای آوردن حج

  به جای آوردن سفر حج، یک بار در طول عمرهر مسلمان که توانایی جسمی و مالی اقامه سفر حج را داشته باشد واجب است. مراسم حجِ واجب سالی یک بار و در آخرین و دوازدهمین ماه  اسلامی، ذیحجه، و ما بین روزهای هشتم تا سیزدهم صورت می گیرد. در زیارت خانه خدا، هر مسلمان در ساعاتی خاص موظف به انجام اعمالی ویژه است. علاوه بر حج واجب،  در همه ماه های سال این عبادات و مناسک می توانند انجام و کامل شوند که این اعمال “عمره” نامیده می شوند.